הכנסת ספר תורה לבית הכנסת

בשבח ובהודיה לה'
הננו מתכבדים להזמינכם להכנסת ספר תורה לבית הכנסת. ביום רביעי כ"ה אלול תשפ"ב (21.9.2022 למיניינם)