משחק סוכות בבית הכנסת הקהילתי (בוטל)

ם השנה אנו מעוניינים לקיים משחק לחברי הקהילה (גם מי שלא נוהג להתפלל בבית הכנסת הקהילתי) המשחק יתקיים במהלך חג ראשון של סוכות (יום שישי בערב).